Meist

Unilead Capital Management OÜ asutati eesmärgiga korraldada investeeringuid ärihoonetesse  ning suurendada nende väärtust kvaliteetse kinnisvarajuhtimise abil.

Me investeerime koostöös investoritega kinnisvarasse, jäädes ise aktiivselt investeeringuid juhtima. Kinnisvarainvesteeringute eesmärk on leida investorile väikseima riskitaseme ning suurima võimaliku tulupotentsiaaliga projekte.

Esindame klienti iseseisvalt mitmesuguste lepingupartnerite, sealhulgas pankade, õiguse ja kinnisvara valdkonna spetsialistide ees. Me ei sea hallatavatele aktivatele geograafilisi ega aktivate liigist tulenevaid piiranguid ning hoiame neid alati kliendi omandis ja kliendi kontodel ega võta neid enda bilanssi.